Jak přeinstalovat software QTREE na jiný počítač

Postupy uvedené v tomto článku se týkají především těch systémů z vývojové řady QTREE, které využívají k ukládání dat databázový server Interbase 6.01 nebo Firebird 1.5. Jedná se o systémy QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S, QTREE-EM C/S, QTREE-TEST C/S a QTREE-DOC C/S QTREE-BP C/S. Některé z těchto systémů byly implementovány rovněž pro databázové servery MS SQL a ORACLE. V těchto případech lze využít uvedené informace pouze částečně. Ačkoliv postup vypadá na první pohled poněkud složitě, má svou logiku, je dostatečně průhledný a bezproblémový.

Reinstalaci by v žádném případě neměl provádět běžný uživatel, ale pracovník pověřený správou počítačů a počítačové sítě.

Postup reinstalace:

  • Zjistěte kde se nachází databáze původní instalace. 
   Je potřeba si uvědomit, že aplikace QTREE jsou takzvané klient-server aplikace. To znamená, že nepřistupují k databázi přímo, ale využívají služeb databázového serveru, přičemž databáze a databázový server mohou být umístěny na jiném počítači, zpravidla firemním serveru. Z tohoto důvodu je nejprve potřeba zjistit, jakým způsobem byl software původně instalován - kde je vlastně umístěna databáze, ke které přistupuje. Zjistíte to tak, že z ovládacích panelů spustíte program BDE Administrator a jeho pomocí zjistíte k jakému databázovému souboru je přiřazeno zástupné jméno pro databázi. Zástupná jména pro databáze (záložka Databases) začínají dvojicí znaků QT - například QTSPC_DATA. Přiřazení k databázovému souboru je uvedeno v položce SERVER NAME (záložka Definition) - jedná se o cestu k databázi včetně jména nebo IP adresy serveru. Pokud je databáze umístěna na jiném počítači než který hodláte reinstalovat, nebude potřeba reinstalovat databázi a databázový server ale pouze vlastní aplikaci (klientskou část). V tomto případě si opište celý text  uvedený v položce SERVER NAME, jelikož jej budete potřebovat po instalaci software na nový počítač (je potřeba přesně dodržet syntaxi celého textu).
  • Vytvořte záložní kopii databáze aplikace na původním počítači
   Proveďte pouze v případě, kdy je databáze umístěna na počítači, který hodláte reinstalovat. Celá databáze je umístěna v jediném souboru zpravidla s příponou GDB.Vytvořit záložní kopii v žádném případě neznamená zkopírovat databázi pomocí průzkumníka! Záložní kopii je potřeba vytvořit k tomu určeným nástrojem - programem GBAK.EXE (C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\gbak.exe). Jedině kopie vytvořená tímto programem je přenositelná na jiný disk. Žádný jiný způsob přenesení databáze na jiný disk není garantován!

    

   Příklad Příkazového řádku pro databázi QTREE_EM_DATA.GDB a databázový server InterBase:

   c:\Progra~1\borland\interbase\bin\gbak.exe -b -t -user sysdba -pas masterkey -se Jmeno_Serveru:service_mgr -v c:\Progra~1\tree\qtree_em\data\QTEM_DATA.GDB c:\Progra~1\tree\qtree_em\data\QTEM_DATA_ZALOHA.BKP

   Vše je v jediném příkazovém řádku, jméno databáze, jméno serveru (vašeho počítače) a heslo masterkey se mohou ve vašem případě lišit. Pokud jste již na Vašem původním počítači používali databázový server Firebird, bude se program GBAK.EXE nacházet v jiné složce.

    

  • Vytvořte záložní kopii databáze uživatelských účtů na původním počítači
   Proveďte pouze v případě, kdy je databáze umístěna na počítači, který hodláte reinstalovat. Databáze uživatelských účtů obsahuje seznam všech uživatelských účtů, které jste během používání vytvořili. Pokud jste během používání vytvořili jen několik účtů, je jejich přenášení na nový počítač zbytečné a je mnohem rychlejší tyto účty znova vytvořit.  Pokud se jedná o několik desítek uživatelských účtů, má jejich přenesení na nový počítač samozřejmě smysl. V případe InterBase je to soubor C:\Program Files\Borland\InterBase\isc4.gdb. V případě Firebird 1.5 je to soubor  C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\security.fdb.

    

   Příklad Příkazového řádku pro databázi ISC4.GDB a databázový server InterBase:

   c:\Progra~1\borland\interbase\bin\gbak.exe -b -t -user sysdba -pas masterkey -se Jmeno_Serveru:service_mgr -v c:\Progra~1\borland\InterBase\ISC4.GDB c:\Progra~1\borland\InterBase\ISC4.BKP

   Vše je v jediném příkazovém řádku, jméno databáze, jméno serveru (vašeho počítače) a heslo masterkey se mohou ve vašem případě lišit. Pokud jste již na Vašem původním počítači používali databázový server Firebird, bude se program GBAK.EXE nacházet v jiné složce a databáze jiné jméno a umístění.

    

  • Na novém počítači instalujte databázový server Firebird 1.5 Super Server
   Proveďte pouze v případě, kdy je databáze umístěna na počítači, který hodláte reinstalovat. Pokud jste na původním počítači používali databázový server InterBase 6.01 je zde vhodná příležitost přejít na výkonnější Firebird 1.5. V případě přechodu na počítač s operačním systémem Windows XP je to dokonce nutné - v tomto případě totiž obvykle probíhá počáteční spojení programu s databázovým serverem Interbase 6.01 neúnosně pomalu (20 až 30 sec). Firebird je komerčně nezávislý projekt vývojářů v C a C++, technických poradců a přispěvatelů vyvíjejících a vylepšujících multiplatformní relační databázový systém založený na zdrojovém kódu uvolněném společností Inprise Corp (nyní známou jako Borland Software Corp) pod licencí InterBase Public License V.1.0 (A) dne 25. července 2000.
   Databázový server Firebird 1.5 můžete stáhnout na stránce: http://firebird.sourceforge.net/index.php?op=files&id=engine
   Konkrétně: http://prdownloads.sourceforge.net/firebird/Firebird-1.5.5.4926-3-Win32.exe
   Při instalaci bude automaticky instalován i databázový klient. Instalačnímu programu sdělte, aby soubor, který představuje databázového klienta pojmenoval GDS32.DLL. Po instalaci databázového serveru ověřte, zda se po instalaci automaticky spustily procesy FBGUARD.EXE a FBSERVER.EXE. O tom se můžete přesvědčit pomocí správce úloh nebo správy počítače.

    

  • Vytvořte uživatelské účty pro přístup k databázovému serveru
   Při instalaci databázového serveru je automaticky vytvořen účet sysdba přístupný pod heslem masterkey. Jelikož je toto heslo všeobecně známé, změňte jej. Program Firebird 1.5 neobsahuje interaktivní konzolový program pro obsluhu serveru. Pro obsluhu uživatelských účtů je k dispozici program gsec.exe (součást Firebirdu). Pro založení, opravu a rušení účtů můžete po úpravě a doplnění využít následující procedury:  

   Příklad bat souboru využívajícího gsec.exe – vytvoření uživatele:

   REM Vytvoreni noveho uzivatele
   REM =========================================================
   REM Nahradte text UZIVATEL a HESLO skutecnym jmenem a heslem
   REM Popripade vytvorte dalsi radky
   REM =========================================================
   c:\Progra~1\Firebird\Firebird_1_5\bing\gsec.exe -user sysdba -password masterkey -add UZIVATEL -pw HESLO
   c:\Progra~1\Firebird\Firebird_1_5\bing\gsec.exe -user sysdba -password masterkey -display
   REM
   PAUSE

   (Heslo masterkey se může ve vašem případě lišit)

    

   Příklad bat souboru využívajícího gsec.exe – modifikace (změna hesla) uživatele:

   REM Změna hsela uzivatele
   REM =========================================================
   REM Nahradte text UZIVATEL skutecnym jmenem
   REM Popripade vytvorte dalsi radky
   REM =========================================================
   c:\Progra~1\Firebird\Firebird_1_5\bin\gsec.exe -user sysdba -password masterkey -modify UZIVATEL -pw HESLO
   REM
   PAUSE

   (Heslo masterkey se může ve vašem případě lišit)

    

   Příklad bat souboru využívajícího gsec.exe – rušení uživatele:

   REM Zruseni uzivatele
   REM =========================================================
   REM Nahradte text UZIVATEL skutecnym jmenem
   REM Popripade vytvorte dalsi radky
   REM =========================================================
   c:\Progra~1\Firebird\Firebird_1_5\bin\gsec.exe -user sysdba -password masterkey -delete UZIVATEL
   c:\Progra~1\Firebird\Firebird_1_5\bin\gsec.exe -user sysdba -password masterkey -display
   REM
   PAUSE

   (Heslo masterkey se může ve vašem případě lišit)

    

  • Na novém počítači instalujte databázový klient. 
   Nutno provést jen v tom případě, kdy je databázový server instalován na jiném počítači, protože v případě instalace databázového serveru je současně instalován i databázový klient. Databázový klient je představován souborem C:\WINNT\system32\GDS32.DLL. V případe databázového klienta to je soubor C:WINNTsystem32FBCLIENT.DLL, který však instalujte pod jménem GDS32.DLL. Přejmenování zajišťuje instalační program. Pokud je pro styk aplikačního programu s databázovým klientem používána vrstva BDE (Borland Database Engine), což je u všech aplikací QTREE kromě QTREE-DOC C/S a QTREE-BP C/S, je pojmenování souboru představujícího databázového klienta GDS32.DLL vyžadováno, jinak se vrstva BDE s databázovým klientem nepropojí. Aby klient a server spolu bezproblémově komunikovali, dbejte na to, aby byly tyto soubory na serverovém a klientském počítači naprosto shodné. Pokud se jedná o lokální instalaci, to znamená že databázový server a klient jsou instalovány na stejný počítač, je samozřejmě tato podmínka automaticky splněna.
  • Instalujte aplikaci. 
   Instalujte všechny instalační balíky aplikace. Součástí instalace je obvykle i instalace prázdné databáze. Tato databáze je však v případě reinstalace nepotřebná a je ji potřeba nahradit aktuální databází z původního počítače. Náhradu provedete obnovou ze záložní kopie.
  • Obnovte databázi ze záložní kopie. 
   Proveďte pouze v případě, kdy je databáze umístěna na počítači, který hodláte reinstalovat. Nejprve přeneste záložní soubor s příponou BKP do určené složky a poté proveďte obnovu Pomocí c:\Progra~1\Firebird\Firebird_1_5\bing\bak.exe

    

   Příklad Příkazového řádku pro databázi QTREE_EM_DATA.GDB:

   c:\Progra~1\Firebird\Firebird_1_5\bin\gbak.exe -r -p 8192 -user sysdba -pas masterkey -se Jmeno_Serveru:service_mgr -v c:\Progra~1\tree\qtree_em\data\QTEM_DATA_ZALOHA.BKP c:\Progra~1\tree\qtree_em\data\QTEM_DATA.GDB

   (vše je v jediném příkazovém řádku, jméno databáze, jméno serveru a heslo masterkey se mohou ve vašem případě lišit)

    

  • Ověřte nebo upravte spojení vrstvy BDE s databází. 
   Vrstva BDE (Borland Database Engine) je instalována spolu s aplikačním programem. Jedná se o vrstvu obdobnou vrstvě ODBC, která je společná pro všechny programy, které využívají databázové technologie firmy Borland. Tato vrstva je obsluhovaná programem BDE Administrator spouštěným z ovládacích panelů. Spusťte program BDE Administrator a nastavte se v záložce Databases na zástupné jméno pro databázi například QTSPC_DATA. Na záložce Definition v položce SERVER NAME je uvedena úplná cesta k databázi. Pokud se jedná o vzdálenou databázi, je cesta uvedena jménem serveru nebo IP adresou serveru a od cesty oddělena dvojtečkou. Uvádí se skutečná (nikoliv mapovaná) cesta na serveru. Jménem serveru se sděluje databázovému klientovi na kterém počítači naslouchá databázový server a tomu se po navázání spojení předá skutečná cesta k databázi - proto se musí jednat o skutečnou (nikoliv mapovanou cestu). Databáze nemusí být běžnými prostředky z klientského počítače dostupná - dokonce je to z hlediska bezpečnosti nežádoucí. Ověřte, že se zde uvedený soubor skutečně na této cestě nachází. Pokud ne, cestu upravte a změněné nastavení uložte. Nyní můžete poklepáním na zástupné jméno iniciovat spojení vrstvy BDE s databází. Po zadání přístupového jména a hesla (implicitně sysdba/masterkey) dojde ke spojení. Pokud ne, je potřeba analyzovat příčinu. Pokud dojde ke  spojení s databází na této úrovni, bude stoprocentně fungovat i spojení s databází na úrovni aplikačního programu (žádná další komunikační vrstva se zde již neuplatňuje).

 

 • Pravidelně vytvářejte záložní kopii databáze. 
  Další záložní kopii vytvářejte pomocí c:\Progra~1\Firebird\Firebird_1_5\bin\gbak.exe a výsledný soubor c:\Progra~1\tree\qtree_em\data\QTEM_DATA_ZALOHA.BKP zálohujte do vašeho podnikového záložního prostoru (je to jediná garantovaná záloha – prostá kopie .GDB souboru nestačí). Záložní kopii lze vytvářet za plného provozu. Naplánujte ji však raději na noční hodiny.

  Příklad Příkazového řádku pro databázi QTREE_EM_DATA.GDB:

  c:\Progra~1\Firebird\Firebird_1_5\bin\gbak.exe -b -t -user sysdba -pas masterkey -se Jmeno_Serveru:service_mgr -v c:\Progra~1\tree\qtree_em\data\QTEM_DATA.GDB c:\Progra~1\tree\qtree_em\data\QTEM_DATA_ZALOHA.BKP

  (vše je v jediném příkazovém řádku, jméno databáze, jméno serveru a heslo masterkey se mohou ve vašem případě lišit)

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...