Je potřeba zálohovat databázi?

Motto:  Co se může pokazit, to se také pokazí. Co se nemůže pokazit, to se rovněž pokazí. Když se může pokazit více věcí, určitě se pokazí to, co může způsobit nejvíce škody. (Murphy)

Řada uživatelů software QTREE, který využívá databázovou technologii client-server se domnívá, že tato technologie je natolik spolehlivá a bezpečná, že databázi není potřeba zálohovat. Ačkoliv tato technologie díky transakčnímu zpracování minimalizuje narušení integrity databáze při výpadku zpracování (integritou rozumíme zachování existujících vazeb mezi položkami v různých tabulkách databáze), v žádném případě však tato technologie negarantuje odolnost proti narušení databáze na úrovni fyzické manipulace systému správy disku s diskovou oblastí (například proti takzvanému překřížení clusterů - kdy jedna oblast na disku může být systémem správy disku přidělena při výpadku zpracování dvěma souborům současně).

Zálohování databáze je i u technologie client-server základním úkonem  jejího správce a to i v případě, že je fyzicky umístěna na diskovém poli se zrcadlenými disky.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...