Měření a sběr dat

Ovladače externích zařízení

Všechny varianty systému QTREE (QTREE-CAQ Monitor.NET, QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S) jsou vybaveny funkcemi, které zajišťují interaktivní vstup naměřených hodnot z externích měřicích zařízení, připojených prostřednictvím rozhraní RS232 k počítači. Vstupní panely, které jsou určeny pro zadávání naměřených hodnot jsou navrženy tak, že v každém okamžiku, kdy je očekáváno zadání hodnoty z klávesnice, je možný i přímý vstup hodnoty z měřidla.

Komunikaci mezi měřidly a programy zajišťují samostatné moduly - programové můstky - ovladače externích zařízení. Ke komunikaci mezi ovladači a volajícími programy je využívána technologii DDE (Dynamic Data Exchange). Každý ovladač je realizován jako samostatný "DDE Server" a volající program, který využívá služeb ovladače je realizován jako "DDE client". Komunikace mezi ovladačem a klientským programem probíhá obousměrně. To znamená, že klientský program není jenom v roli příjemce naměřené hodnoty ale poskytuje ovladači informace nutné pro komunikaci s externím zařízením (například číslo vstupního kanálu u vícekanálových zařízení). Z tohoto důvodu nemají ovladače zcela univerzální využití. Není například možné prostřednictvím těchto ovladačů přijímat hodnoty do tabulky programu MS Excel. Pro vstup dat z měřicích zařízení do tabulky programu MS Excel jsou k dispozici jiné, speciálně k tomu účelu vytvořené programy, uvedené na stránce  Automatizované měření do MS Excel.

V každém okamžiku mohou být v systémech QTREE aktivní maximálně tři ovladače, přičemž každý ovladač může v případě vícekanálových zařízení obsluhovat prakticky libovolný počet kanálů.

Automatizovaný import dat z 3D stroje Carl Zeiss s řídicím programem CALYPSO

Systém QTREE-SPC C/S - Informační systém monitorování kvality byl doplněn o nové funkce, zajišťující plně automatizovaný import hodnot, naměřených prostřednictvím 3D souřadnicového stroje Carl Zeiss s řídicím programem CALYPSO. Import naměřených hodnot probíhá v reálném čase a zcela automaticky bez zásahu obsluhy.

Kontrolní a měřicí pracoviště pro MS DOS

TSPC-MP je programové vybavení, které zabezpečuje provádění měřicích úloh prostřednictvím měřicích přístrojů, procesorů, měřicích stanic a převodníků připojených k počítači.

Mobilní sběr dat pro počítače PDA

QTREE-DC/RS232 PDA je software pro počítače PDA (Personal Digital Assistant), provozovaný pod operačním systémem Windows Mobile. Na rozdíl od software QTREE-DC/RS WiFi Client, který je on-line WiFi klientem v systému QTREE-SPC C/S, je určen pro mobilní sběr dat z měřicích přístrojů v režimu off-line.  Jedná se o zcela nezávislý software na ostatních produktech firmy TŘEŠTÍK. Součástí software je samostatný modul, umožňující definovat měřicí úlohy. Definice měřicích úloh jsou uloženy ve strukturovaných textových souborech. Data jsou ukládána rovněž ve strukturovaném textovém formátu se standardními oddělovači (TAB, CR, LF), které umožňují jejich následné zpracování standardními softwarovými rutinami, obvyklými u široké škály softwarových nástrojů pro zpracování dat (textové a tabulkové editory, statistický a vizualizační software). Typickými uživateli software jsou pracoviště, které potřebují sbírat různá provozní data a ta následně zpracovávat pomoci programu MS Excel či speciálních statistických nástrojů. Software je obvykle využíván k mobilnímu sběru dat z měřidel Mitutoyo®. Softwarové řešení je pojato obecně a může být z tohoto důvodu využito pro vstup dat z libovolných měřicích zařízení vybavených rozhraním RS232. Software lze provozovat na počítačích třídy PDA s operačním systémem WINDOWS CE (WINDOWS MOBILE), které jsou vybaveny rozhraním USB HOST nebo RS232.  Software výrazným způsobem rozšiřuje možnosti provozního nasazení počítačů PDA pro sběr dat.  Software je produktem z produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK.

Syndikovat obsah

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...