Metrologie

Informační systém metrologie - evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů. Celková koncepce řešení odpovídá platným normám pro oblast zavádění systémů řízení jakosti ve vztahu k metrologii - zákon č. 505, EN řady 45000 a ISO řady 9000. Systém nachází uplatnění u všech uživatelů, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949. Koncepce řešení vychází z řešení EM V 4.1, které se osvědčilo v praxi na mnoha pracovištích v různých oblastech průmyslové výroby. Pomocí obou verzí je v současné době evidováno cca 500 000 měřidel u více než sta uživatelů, zejména v oblasti strojírenské výroby, těžké chemie, potravinářské chemie a energetiky. Systém není pouhou evidencí měřidel a nástrojem pro plánování a evidenci kalibrací, ale díky rozšiřujícím modulům CAL tools, MSA Tools a ovladačům externích zařízení je i výkonným nástrojem pro provádění kalibrací a vyšetřování způsobilosti měřidel. Nejnovější verze obsahuje nástroje a technologie pro komunikaci s externími kalibračními pracovišti, včetně odesílání a příjmu externích kalibračních protokolů libovolných formátů, opatřených elektronickým podpisem. K dispozici je rovněž verze, která je přizpůsobena pro využití v oblasti plánování a evidence revizí tlakových nádob a elektrických zařízení. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii.

Online tisk R&R protokolu v anglickém jazyce

Pro uživatele, kteří využívají pro vyšetřování způsobilosti měřidel online metodu R&R prostřednictvím těchto www stránek, je k dispozici možnost tisknout protokol jak v českém, tak v anglickém jazyce. Ovládání je stejné, jenom při volbě tisku zvolíte jazyk protokolu. Metoda R&R je jiným pojmenováním metody průměrů a rozpětí. Kromě této metody je programem realizována také metoda označovaná jako Metoda SPC – Ford.

Elektronický podpis – nová funkčnost informačního systému metrologie

Software QTREE-EM C/S „Informační systém metrologie" byl doplněn o nové funkce a technologie, které umožňují využít elektronický podpis při komunikaci mezi dodavateli kalibračních služeb a jejich uživateli. Spolu s možností ukládat do databáze systému přílohy záznamů o kalibraci v libovolném elektronickém formátu tyto technologie umožňují úplně opustit předávání, ukládání a následné archivování tištěných kalibračních protokolů v papírové podobě.

Nástroje pro vyšetřování způsobilosti měřidel

Systém QTREE-EM C/S je rozšiřitelný o moduly pro vyšetřování způsobilosti měřidel. K dispozici je pět metod, realizovaných samostatnými moduly, jejichž cílem je analyzovat opakovatelnost a reprodukovatelnost měření. Kromě těchto modulů jsou k dispozici k volnému použití jako webové aplikace Metoda R&R Online a Metoda SPC - Ford Online.

Nástroje pro kalibraci měřidel

Systém QTREE-EM C/S je rozšiřitelný o moduly pro kalibraci měřidel. K dispozici je šest modulů pro nejčastěji používaná měřidla. Systém lze dále libovolně rozšířit o další moduly QTREE, nebo o moduly vytvořené samotnými uživateli systému ve formátu MS Excel. Za tímto účelem je systém vybaven technologií, která umožňuje propojení hlavního programu s uživatelem vytvořenými předlohami ve formátu MS Excel.

Evidence a kalibrace měřidel pro MS DOS

EM 4.1 (MS DOS) je starší, přesto však u mnoha uživatelů stále využívanou aplikaci, provozovanou v prostředí MS DOS. Je to programové vybavení určené k evidenci měřidel a souvisejících servisních a kontrolních úkonů. Svým obsahem pokrývá celý sortiment měřidel (pracovní měřidla, stanovená měřidla, etalony, referenční materiály). Celková koncepce odpovídá platným normám pro oblast zavádění systémů řízení jakosti ve vztahu k metrologii (zákon č. 505, EN řady 45000 a ISO řady 9000 MSA). Programové vybavení je v současné době téměř u všech uživatelů nahrazeno soudobou, moderní, client-server verzí v prostředí Windows - QTREE-EM C/S "Informační systém metrologie". Prostřednictvím obou verzí tohoto programového vybavení je v současné době evidováno cca 600 000 měřidel u více než sta uživatelů, zejména v oblasti strojírenské výroby, těžké chemie, potravinářské chemie a energetiky.

Hledáteli soudobé, komplexní, důkladné a spolehlivé řešení metrolické evidence, pokračujte na: QTREE-EM C/S pro Windows

Syndikovat obsah

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...