Krabicové grafy

Krabicové grafy jsou novou funkcí systému QTREE-LAB C/S, která umožňuje rychlé a přehledné vyhodnocení vývoje vybraného jakostního znaku v čase. Tato funkce je určena především pro manažery a je mimořádně vhodná zejména pro rychlé a přehledné hodnocení kvality během pracovních porad, při jednání s auditory a zákazníky. Krabicové grafy jsou ve srovnání s prostými spojnicovými grafy pro uživatele mimořádně užitečné tím, že každý bod grafu - každá "krabice", která představuje množinu naměřených hodnot v určitém časovém úseku, současně vypovídá o tvaru rozdělení, poloze a variabilitě. Konkrétně je v každém bodu grafu zobrazena minimální a maximální hodnota, medián (prostřední hodnota), horní a dolní kvartil. Oblast mezi kvartily je někdy označována jako interkvartilový interval IQR. Krabicové grafy výrazným způsobem rozšiřují možnosti systému QTREE-LAB C/S. K zobrazení grafu je využíván program Excel, který je spouštěn a ovládán interně z programu QTREE-LAB C/S. Toto řešení poskytuje uživatelům mimořádný komfort při dalším využití grafů - tisk, zařazování do tiskových dokumentů ve formátu Word, či zařazování do prezentací ve formátu Powerpoint. Program QTREE-LAB C/S umožňuje zobrazit naměřené hodnoty pro libovolný počet jakostních znaků současně. Jednotlivé grafy jsou v tomto případě zobrazeny na samostatných záložkách. V kombinaci s další novou funkcí programu - spojnicovými grafy, program umožňuje zobrazit naměřené hodnoty pro libovolný počet jakostních znaků po dvojicích, tvořených krabicovým a spojnicovým grafem na samostatných záložkách. Uživatel tak může v případě analýzy krabicového grafu, který poskytuje informace o tvaru rozdělení, poloze a variabilitě okamžitě přejít k spojnicovému grafu, kde získá detailní informace o každé naměřené hodnotě. Takřka na jedno kliknutí myši lze získat dokonalý přehled o kontrolovaných výrobních procesech.


Základní vlastnosti

  • Časová osa je dělena po měsících.
  • V každém bodu grafu ("krabici") je zobrazena minimální a maximální hodnota, medián (prostřední hodnota), horní a dolní kvartil.
  • V grafu jsou zobrazeny toleranční meze a dvojí technické meze.
  • Je možné zobrazit grafy pro více jakostních znaků najednou. V tomto případě jsou jednotlivé grafy umístěny na samostatných záložkách.
  • Pro každý jakostní znak je možné zobrazit dvojici grafů - krabicový graf, který poskytuje informace o tvaru rozdělení, poloze a variabilitě a spojnicový graf, který poskytuje detailní informace o každé naměřené hodnotě.
  • Pro orientaci v procesech, analýzách a jakostních znacích je využita stávající navigace hlavního programu.
  • Grafy jsou zobrazovány prostřednictvím Excelu, který je spouštěn a ovládán z hlavního programu interně. Uživatel pouze v hlavním programu vybere požadovaný proces, analýzu, jakostní znak a sledované období. Veškerá příprava dat a naformátování grafů proběhne zcela automaticky bez účasti obsluhy.

 

Hlavní výhody

  • Jednoduché a rychlé ovládání vhodné pro manažery během pracovních porad, při auditech a při jednání se zákazníky
  • Rychlá a názorná orientace v datech získaných ze sledovaných procesů
  • Využití veškerého komfortu programu MS Excel a následně celého programového balíku MS Office

 

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...