Laboratorní deník pro MS DOS

TriDen je jednoduchý prostředek umožňující přirozený sběr a zpracování dat včetně jednoduchého a názorného posouzení standardnosti kvality výrobků a výrobních operací na malém počtu vzorků.

 

 

Základní charakteristiky řešení

 • TriDen je možné použít jako vstupní výpočtový modul rozsáhlejšího systému TriLab, se kterým je plnohodnotně propojen. Prostřednictvím tohoto propojení je potom dispozici sada statistických modulů programu TSPC.
 • TriDen je vybaven kontextovou nápovědou, díky které lze kdykoliv nalézt potřebné informace pro obsluhu. Při použití standardních sestav není zapotřebí prakticky žádné zaškolení obsluhy a výpočty může provádět i pracovník bez znalosti práce s počítačem.
 • Uživatel programu definuje použité veličiny včetně konstant potřebných ve výpočtech. Jsou možné i definice takzvaných vektorových konstant, jejichž složky mohou tvořit všechny konstanty vztažené k jediné hodnotě měřené veličiny a vybírané z dříve připraveného seznamu. Typický příklad představuje výběr hmotností prázdných pyknometrů a vodních hodnot z předem připravovaného seznamu.
 • Jednotlivé veličiny (znaky), se mohou zadávat přímo z klávesnice, nebo se vypočtou podle vzorců, definovaných uživatelem. Tento aparát umožňuje například vypočítat a zobrazit všechny hodnoty, poskytované automatickými analyzátory ze dvou nebo tří změřených hodnot. Mohou se počítat i hodnoty, které některé analyzátory neposkytují, například objemová procenta extraktu a podobně.
 • Uživatel si dále definuje druhy analýz, které mohou například zahrnovat výpočty destilačních a refraktometrických rozborů, výpočet předpovědi koloidní stability, nebo hodnocení mikrobiologického stavu. Po vložení naměřených hodnot se všechny potřebné údaje automaticky vypočtou.
 • Ke každé analýze se může přiřadit libovolný komentář umožňující orientaci v zaznamenaných údajích. Tento komentář je spojen s tabulkou naměřených a vypočtených hodnot a může se kdykoliv zobrazit.
 • Jednotlivé analýzy, které mohou pracovat s laboratorními i provozními daty se ve stejné tabulce mohou opakovat a opakovaná měření průběžně statisticky vyhodnocovat. Takové druhy výpočtů se běžně používají v laboratorní praxi. Přehledné uspořádání znaků analýzy umožňuje statisticky hodnotit jednotlivé znaky analýz současně.
 • Všechny výsledky je možné vytisknout a pořídit tak úplný deník. Hodnoty různých veličin se zobrazují a tisknou ve sloupcích pod sebe. Změřené nebo vypočtené hodnoty stejné veličiny se zobrazují v řádcích vedle sebe. Stejné druhy analýz se mohou kumulovat a vytvářet tak deník pro jeden druh rozborů.

 

Servis a související služby

 • 24 hodinový uživatelský – “hot line” servis
 • Operativní řešení všech mimořádných situací prostřednictvím internetu a dálkové správy.
 • Instalaci, instruktáž a školeni provádějí přímo autoři software

 

Další vývoj

Vývoj software byl ukončen s uvedením software QTREE-LAB C/S "Informační systém laboratoře" na trh.


Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...