Investigation instrument capability "Method SPC - Ford"

Characteristics of method:
Examination of eligibility is done on a real product. The product performs in terms of the role of standard method. The real value of the standard is needed to find out through the gauge, which has an higher order of magnitude accuracy. The method is based on repeated measurements of standard, scattering detection and compared the observed variance with this part of the tolerance field. Usually it is 15% or 20% of the tolerance field (expressed in constant K). Repeated measurements are made either by one person - Option A, or group of workers - Option B. The result of method are the values ​​of the coefficients Cg and CGK, denouncing as used variants of the repeatability (Option A) or the repeatability and reproducibility simultaneously (Option B). Reproducibility and repeatability can not be considered an isolated manner when using this method. The meter is considered eligible if Cg > CGK 1.33 and > 1.33.

You can interactively evaluate eligibility of your instrumentjust by using this website. Just follow the instructions below.

Choose variant of method:

A - repeatability (measurements made ​​only one worker).
B - repeatability and reproducibility together (measurements made several workers).

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...