Nástroje pro vyšetřování způsobilosti měřidel

Systém QTREE-EM C/S je rozšiřitelný o moduly pro vyšetřování způsobilosti měřidel. K dispozici je pět metod, realizovaných samostatnými moduly, jejichž cílem je analyzovat opakovatelnost a reprodukovatelnost měření. Kromě těchto modulů jsou k dispozici k volnému použití jako webové aplikace Metoda R&R Online a Metoda SPC - Ford Online.

 

QMS01 - Krátká metoda - metoda rozpětí (Metoda R)

 

V případě metody rozpětí se proměří například pět kusů alespoň dvěma operátory, přičemž se provádí jedno měření. Reprodukovatelnost a opakovatelnost nemohou být při použití této metody posuzovány izolovaným způsobem. Výsledkem je hodnota R&R.

Na zvláštní požadavek uživatele lze modul propojit on-line s měřicím zařízením.

 

QMS02 - Dlouhá metoda - metoda průměrů a rozpětí (Metoda R&R)

V případě metody průměru a rozpětí alespoň dva operátoři provedou opakovaně minimálně dvě měření například pěti vybraných kusů. Touto metodou je možné separátním způsobem vyhodnotit opakovatelnost a reprodukovatelnost.

Výsledkem jsou hodnoty:

Opakovatelnost EV a EV%
Reprodukovatelnost AV a AV%
Opakovatelnost a reprodukovatelnost R&R a R&R%
Proměnlivost kusu PV a PV%
Celková proměnlivost TV

 

Výpočet a vyhodnocení se provádí buď na základě celkové proměnlivosti výrobku TV (variability výrobního procesu) nebo na základě šířky tolerance výrobku. Pokud je R&R% < 10, je systém měření vyhovující. Pokud je R&R% v rozmezí 10-30, je podmínečně vyhovující (systém měření může být přijatelný podle důležitosti aplikace, nákladů na měřidlo, nákladů na opravy a podobně). Pokud je R&R% > 30, je systém měření nevyhovující.

Na zvláštní požadavek uživatele lze modul propojit on-line s měřicím zařízením.

 

Dlouhá metoda - metoda průměrů a rozpětí Online (Metoda R&R Online)

  

Metoda R&R je na těchto stránkách k dispozici jako Online webová aplikace k volnému použití: Metoda R&R Online

 

QMS03 - SPC metoda - Continental

Při použití této metody se proměří například pět dílů pěti operátory vždy jedenkrát stejným přístrojem. Reprodukovatelnost a opakovatelnost nemohou být při použití této metody posuzovány izolovaným způsobem. Výsledkem jsou hodnoty koeficientů (indexů způsobilosti) Cg a Cgk, které se vyhodnocují vzhledem ke 100% šířky tolerance.

Na zvláštní požadavek uživatele lze modul propojit on-line s měřicím zařízením.

 

QMS04 - SPC metoda - Ford

Vyšetření způsobilosti touto metodou se provádí na skutečném výrobku. Výrobek plní z pohledu této metody roli etalonu. Skutečnou hodnotu etalonu je potřeba zjistit pomocí měřidla, které má o řád vyšší přesnost. Metoda spočívá v opakovaném měření hodnoty etalonu stejným měřidlem, zjištění rozptylu a porovnání takto zjištěného rozptylu s částí tolerančního pole. Opakované měření provádí buď jeden pracovník - Varianta A, nebo skupina pracovníků - Varianta B. Výsledkem metody jsou hodnoty koeficientů Cg a Cgk, vypovídající dle použité varianty o opakovatelnosti (Varianta A), nebo o opakovatelnosti a reprodukovatelnosti současně (Varianta B). Reprodukovatelnost a opakovatelnost nemohou být při použití této metody posuzovány izolovaným způsobem. Měřidlo je považováno za způsobilé, pokud Cg > 1, 33 a Cgk > 1, 33. Hodnoty koeficientů (indexů způsobilosti) Cg a Cgk se vyhodnocují vzhledem k 10% až 25% šířky tolerance.

Na zvláštní požadavek uživatele lze modul propojit on-line s měřicím zařízením.

 

Metoda SPC - Ford Online


Metoda SPC - Ford je na těchto stránkách k dispozici jako online webová aplikace k volnému použití: Metoda SPC - Ford Online

 

QMS05 - SPC metoda - Ford Sigma P

Při použití této metody se proměří například pět dílů pěti operátory vždy jedenkrát stejným přístrojem. Reprodukovatelnost a opakovatelnost nemohou být při použití této metody posuzovány izolovaným způsobem. Výsledkem jsou hodnoty koeficientů (indexů způsobilosti) Cg a Cgk, které se vyhodnocují vzhledem k 10% až 25% směrodatné odchylky kontrolovaného procesu.

Na zvláštní požadavek uživatele lze modul propojit on-line s měřicím zařízením.


Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...