QTREE-DUMX Terminal Manager

QTREE-DUMX Terminal Manager je software pro obsluhu terminálů QTREE-DUMX4-TE a QTREE-DUMX8-TE. Software provádí nastavení terminálů, konfiguruje měřicí úlohy terminálů, přijímá data od terminálů a ukládá je do souborů. Dále exportuje soubory s naměřenými daty do standardních formátů, které lze posléze zpracovat programem MS Excel a statistickým software různých výrobců.

 


Úlohy programu

  • Nastavení terminálů - tvorba definic nastavení a jejich načtení do vzdálených měřicích terminálů
  • Terminálové měření - měření hodnot dle vybrané definice a jejich ukládání do výstupních souborů (*.out.xml)
  • Export souborů naměřených hodnot - export výstupních souborů s naměřenými hodnotami do souboru dle vybraného exportovaného typu. (CSV,Q-DAS)

 

Schematické znázornění sběru dat pomocí zařízení QTREE-DUMX TERMINAL

Bezdrátový sběr dat využívající zařízení QTREE-DUMX TERMINAL

Základní vlastnosti

  • Program QTREE-DUMX Terminal Manager umožňuje nadefinovat libovolný počet nastavení terminálů.
  • Pro každé nastavení terminálu lze nadefinovat 7 výrobků a 7 pracovníků.
  • Ke každému výrobku lze nadefinovat až 16 parametrů.


  • Naměřená data se zobrazují v textovém poli a zároveň ukládají do výstupních *.out.xml souborů.


  • Výstupní *.out.xml soubory je možné zpracovat přímo, nebo vyexportovat do souborů formátu *.CSV (jednoduchý textový soubor s hodnotami oddělenými středníkem), nebo souborů formátu *.DFQ(Q-DAS ASCII Transfer Format verze 6 ze srpna 2010).


  • Aplikace je lokalizovaná do českého a anglického jazyka.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...