Řízení krokových motorů pomocí USB rozhraní s možností ručního ovládání

Step Motor Driver - je jednotka řízení krokových motorů pomocí USB rozhraní s možností ručního ovládání. Zařízení bylo navrženo ovládání zaostření mikroskopů, lze je však využít k mnoha jiným aplikacím, vyžadujícím jednoduché ovládání krokových motorů.

Běžné krokové motory umožňují při nejjednodušším možném způsobu řízení nastavit například 200 poloh hřídele na jednu otáčku (1 krok je 1,8°). Tato jednotka využívá principu zvaného mikrosteping, kdy je pomocí pulsně šířkové modulace dosaženo plynulého nastavení střední hodnoty proudu procházejícího vinutím motoru. Při otáčení hřídele jsou řídící jednotkou generovány sinusové, vzájemně posunuté průběhy proudů obou vinutí. Tímto způsobem je dosaženo hladšího chodu motoru, a jednotka je schopna držet polohu motoru v mezikroku. Počet nastavitelných poloh motoru je tak zvýšen 16x, tedy pro uvedený motor s 200 kroky na otáčku, je přesnost nastavení zvýšena na 200 x 16 = 3200 poloh na otáčku.

    
Pohled z přední a zadní strany zařízení Step Motor Driver.

Elektronika Step Motor Driver je instalovaná do masivní skříňky z anodizovaného hliníku. Přední a zadní čelo s gravírovanými popisky je opatřeno gumovými patkami, které zaručují bezpečné uložení na pracovní plochu.


Základní vlastnosti a technické parametry

 • konstruováno pro dvoufázové motory v režimu bipolárního buzení
 • napájecí napětí 12-24V
 • pro buzení motorů do 1.5A
 • 16 x microstepping – plynulý chod motoru
 • PWM řízení proudu motoru – vysoká efektivita, minimální tepelné ztráty na budiči
 • ochrana proti zkratu na výstupu
 • 2 x koncový spínač (5V vyvedeno na konektor motoru pro připojení inteligentních koncových spínačů - optické a magnetické spínače
 • USB2.0 rozhraní – ze strany PC možná běžná komunikace přes virtuální COM port
 • 3 x tlačítko pro ruční ovládání - volba rychlosti, jeden a druhý směr chodu motoru
 • nastavitelné rychlosti chodu motoru – 3 x pevná rychlost, 1 x rychlost s použitím akcelerace, brzdění
 • 4 x LED pro zobrazení nastavené rychlosti
 • 2 x stavová LED – komunikace, zapnutí přístroje
 • rozměry: 105 x 90 x 40 mm
 • barevné provedení – pasivovaný hliník s černými gravírovanými popisky, černý elox s bílými gravírovanými popisky

 

Hlavní výhody Step Motor Driver

 • Step Motor Driver je instalován do esteticky příjemné hliníkové krabičky, gravírováné popisky velmi dobře odolávají otěru a čištění.
 • Step Motor Driver je osazen kvalitními tlačítky firmy MEC, která zaručují jejich dlouhodobou životnost a odolnost proti hrubšímu zacházení.
 • Zkušenosti z vývoje této verze je možné nabídnout pro vývoj víceosého řídícího systému pro ovládání křížových stolků, polohování dalekohledů a kamer, pro využití v reklamním průmyslu, ale i pro ovládání motorů menších CNC obraběcích strojů.
 • Díky použitému mikrokontroléru je možné zakázkově vytvořit individuální řešení, změnit význam tlačítek, případně vytvořit modifikovatelný automatický profil, ve kterém může jednotka samostatně provádět dané sekvence.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...