QTREE-DC/RS232 "Přenos dat z RS232 do libovolného programu, včetně MS Excel®"

Uživatelská příručka

Ing. Josef Třeštík

$Revision: 1.1.2.6 $


Obsah

Rejstřík
Úvod
1. Technické řešení
1. Základní filosofie
1.1. Operační systém a program MS Excel
2. Vymezení funkčnosti
2.1. Vstupní data
2.2. Výstupní data
2.3. Základní algoritmus - základní posloupnost manipulace s daty
2. Popis programu
1. Instalace a konfigurování
1.1. Konfigurační soubory
2. Ovládání programu
2.1. Spuštění programu
2.2. Hlavní okno programu
2.3. Konfigurování
2.4. Měření do aplikace MS Excel®
2.5. Chybová hlášení
3. Detailní návod na použití - manuál
1. Obecné zásady při chybějící dokumentaci
2. Dokumentace přístroje
2.1. Kabel
2.2. Parametry komunikační linky
2.3. Odesílání dat
2.4. Formát dat
3. Konfigurace a oživení komunikace programu s přístrojem
4. Konfigurace způsobu zpracování přijatých dat
4.1. Varianta č.1 - přenést celý přijatý balíček znaků
4.2. Varianta č.2 - přenést pouze číselnou hodnotu
4.3. Varianta č.3 - přenést číselnou hodnotu, jednotky, datum a čas, uspořádané v řádku.
4.4. Varianta č.4 - přenést číselnou hodnotu, jednotky, datum a čas, uspořádané ve sloupci.
4.5. Varianta č.5 - zpracování bloku údajů.
4.6. Varianta č.6 - vyžádání dat programem
5. Doporučení

Seznam obrázků

2.1. Hlavní okno programu - načtena konfigurace měřidla, výstup do Excelu, ruční režim
2.2. Hlavní okno programu - načtena konfigurace měřidla, Výstup do Excelu, automatický režim
2.3. Hlavní okno programu - načtena konfigurace měřidla, simulace klávesnice, ruční režim
2.4. Hlavní okno programu při úspěšném převzetí dat z měřidla (váhy), předchozí verze programu
2.5. Menu Konfigurace
2.6. Načtení konfiguračního souboru
2.7. Konfigurace měřidla, záložka Základní nastavení
2.8. Konfigurace měřidla, záložka Základní nastavení, výstupní režim KLÁVESNICE
2.9. Konfigurace měřidla, záložka Vstupní hodnota
2.10. Zadávání ASCII znaků výběrem z tabulky
2.11. Tabulka ASCII znaků 0-127
2.12. Konfigurace měřidla, záložka Vstupní řádek
2.13. Konfigurace měřidla, záložka Vstupní blok
2.14. Konfigurace měřidla, záložka Extrahované hodnoty
2.15. Konfigurace měřidla, záložka Extrahované hodnoty, začátek a konec datového řetězce
2.16. Konfigurace měřidla, záložka Extrahované hodnoty, konečné extrahování pořadím
2.17. Konfigurace měřidla, záložka Extrahované hodnoty, konečné extrahování pozicí a počtem bytů
2.18. Konfigurace měřidla, záložka Výstup do Excelu
2.19. Konfigurace měřidla, záložka Parametry COM portu
2.20. Ověřování, zda je program správně nakonfigurován
2.21. Okno diagnostického režimu při ověřování funkčnosti konfigurace
2.22. Uložení konfiguračního souboru
2.23. Měření do aplikace MS Excel®
2.24. Chybové hlášení - nespuštěný Excel
3.1. Zapojení kabelu vah Sartorius
3.2. Komunikační parametry váhy Sartorius GP
3.3. Režimy odesílání dat váhy Sartorius GP
3.4. Formát výstupních dat váhy Sartorius GP - část 1
3.5. Formát výstupních dat váhy Sartorius GP - část 2
3.6. Konfigurace ověřující spojení, záložka Základní nastavení
3.7. Konfigurace ověřující spojení, záložka Vstupní hodnota
3.8. Konfigurace ověřující spojení, záložka Parametry COM portu
3.9. Ověření spojení - nečitelná data
3.10. Změna parametrů COM portu
3.11. Ověření spojení - další neúspěšné nastavení - nečitelná data
3.12. Hlavní okno programu při úspěšném pokusu
3.13. Okno diagnostického režimu při úspěšném pokusu
3.14. Úspěšné - finální nastavení COM portu
3.15. Změna způsobu extrahování hodnoty z přijatých dat
3.16. Okno diagnostického režimu - extrahovaná hodnota bez omezujících znaků
3.17. Opakované přijetí hodnoty do sloupce listu Excelu
3.18. Přepnutí způsobu odskakování kurzoru v Excelu po přijetí hodnoty
3.19. Opakované přijetí hodnoty do řádku listu Excelu
3.20. Extrahování číselné hodnoty z řetězce „+ 72.55 g [13][10]
3.21. Opakované přijetí číselné hodnoty do sloupce listu Excelu
3.22. Konfigurace měřidla, záložka Základní nastavení pro řádek různých hodnot
3.23. Definice způsobu extrahování řádku z přijatých dat
3.24. Definice extrahování hodnoty ze vstupního řádku
3.25. Definice extrahování jednotek ze vstupního řádku
3.26. Definice výstupu do Excelu - uspořádání do řádku
3.27. Přijatý řádek a výstup sestavený z extrahovaných částí, doplněný o datum a čas, uspořádání do řádku
3.28. Předání několika zpracovaných řádků do listu Excelu
3.29. Definice výstupu do Excelu - uspořádání do bloku (do sloupce)
3.30. Přijatý řádek a výstup sestavený z extrahovaných částí, doplněný o datum a čas, uspořádání do bloku (do sloupce)
3.31. Předání několika zpracovaných řádků do listu Excelu (hodnoty uspořádané do bloků, bloky pod sebou)
3.32. Přepnutí způsobu odskakování kurzoru v Excelu po přijetí řádku
3.33. Předání několika zpracovaných řádků do listu Excelu (hodnoty upořádané do bloků, bloky vedle sebe)
3.34. Formát dat váhy Sartorius Combics 3 model CISL3 | CIS3 - varianta 16 znaků
3.35. Formát dat váhy Sartorius Combics 3 model CISL3 | CIS3 - varianta 22 znaků
3.36. Konfigurace měřidla, záložka Základní nastavení pro blok různých hodnot
3.37. Definice způsobu extrahování bloku z přijatých dat
3.38. Definice extrahování jednotlivých hodnot - v této fázi ukázky nevyužita
3.39. Definice sestavení výstupních hodnot - v této fázi ukázky nevyužita
3.40. Přijatý blok, který je současně jako celek odeslán na výstup
3.41. Celý blok, zapsaný do aktuální buňky
3.42. Definice způsobu extrahování jednotlivých hodnot z přijatého bloku - Brutto, Tára, Netto
3.43. Definice způsobu extrahování jednotlivých hodnot z přijatého bloku - Počet
3.44. Sestavení výstupního řádku do Excelu
3.45. Přijatý blok a výstupní řádek sestavený z rozloženého bloku na jednotlivé hodnoty
3.46. Řádky sestavené z rozložených bloků, přijaté do listu Excelu
3.47. Sestavení výstupního bloku do Excelu
3.48. Přijatý blok a výstupní blok sestavený z rozloženého bloku na jednotlivé hodnoty
3.49. Sloupce sestavené z rozložených bloků, přijaté do listu Excelu
3.50. Základní nastavení - příkaz odměru pro vyžádání hodnoty z váhy Sartorius GP
3.51. Hlavní okno programu pokud byl definován příkaz pro vyžádání hodnoty z váhy
3.52. Zpracovaná hodnota, vyžádaná programem
3.53. Konfigurování automatického režimu
3.54. Hlavní okno programu před spuštěním automatického režimu
3.55. Hlavní okno programu po spuštění automatického režimu

Seznam příkladů

1.1. Příklad dat vystupujících z digitální váhy
3.1. Příklad dat z váhy Sartorius Combics 3 model CISL3 | CIS3 - varianta 22 znaků