SPC Wi-Fi Client pro počítače PDA

QTREE-DC/RS WiFi Client je software pro počítače PDA, který rozšiřuje funkce systému QTREE-SPC C/S o vzdálený bezdrátový vstup dat v režimu on-line. Software komunikuje v on-line režimu se vzdálenou databází, ze které přebírá informace a parametry pro řízení měřicí úlohy (kontrolní plány, pracovníci a stroje) a do které opět v on-line režimu ukládá výsledky kontrolních měření (kontrolní odběry).  Lze jej využít zejména pro vytváření kontrolních SPC pracovišť využívajících měřidel Mitutoyo® připojených k USB portu počítače PDA prostřednictvím zařízení QTREE-DUMX4. Softwarové řešení je pojato obecně a může být z tohoto důvodu využito pro vstup dat z libovolných měřicích zařízení, vybavených rozhraním RS232. Software lze provozovat na počítačích třídy PDA s operačním systémem WINDOWS CE (WINDOWS MOBILE), které jsou vybaveny rozhraním USB HOST nebo RS232 a které lze zapojit do počítačové sítě prostřednictvím rozhraní WiFi.  Modul výrazným způsobem rozšiřuje možnosti provozního nasazení software z produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK.


Základní vlastnosti

 • Řešení využívá běžné typy počítačů třídy PDA, které jsou vybaveny rozhraním Wi-Fi a rozhraním pro připojení měřicích zařízení (RS232, USB HOST).
 • Kromě interaktivního vstupu dat z připojených měřicích zařízení je možné zadávat data i ručně. V tomto případě tudíž nemusí být počítače PDA vybaveny žádným dalším rozhraním pro připojení měřicích zařízení.
 • Software je rozšířením systému QTREE-SPC C/S, využívá jeho databázové prostředí a veškeré obslužné nástroje pro konfiguraci měřicích úloh a vyhodnocování.
 • Na straně QTREE-SPC C/S zajišťuje komunikaci s Wi-Fi klienty speciální modul - "Wi-Fi server". Tento modul je trvale spuštěn na centrálním počítači plnícím funkci serveru. Průběžně a zcela automaticky přebírá data od všech Wi-Fi klientů a zapisuje je do centrální databáze.
 • Na straně Wi-Fi klienta komunikuje s Wi-Fi serverem sám měřicí software. Měřicí software nabízí obsluze volbu základního nastavení (výrobek, obsluha a stroj), řídí průběh měření a předání výsledků Wi-Fi serveru k zápisu do databáze.
 • Systém je navržen tak, že po určitou dobu dokáže pracovat zcela autonomně bez spojení s centrálním počítačem a je tudíž ochráněn proti krátkodobému výpadku Wi-Fi spojení.
 • Veškerá konfigurace probíhá na straně centrálního počítače a konfigurační parametry jsou uloženy v databázi. Z centrálního počítače přebírá měřicí program v reálném čase informace obsažené v seznamech a kontrolních plánech (výrobky, kontrolované parametry, toleranční a regulační meze, stroje a další). Na základě těchto parametrů provádí řízení měřicí úlohy a vizualizaci naměřených hodnot.
 • Naměřené hodnoty jsou odesílány centrálnímu počítači okamžitě po zkompletování a uzavření kontrolního odběru. Po odeslání výsledků centrálnímu počítači již nelze hodnoty na straně klienta opravovat nebo rušit. Opravit nebo rušit kontrolní záznam může provést pouze obsluha na straně centrálního zpracování prostřednictvím základního modulu QTREE-SPC C/S. Tato obsluha musí být samozřejmě vybavena potřebným oprávněním.

 

Ukázka ovládání

 

 

Hlavní výhody

 • Bezdrátové spojení klienta se serverem v režimu On-Line (odpadá konfigurování klienta a následné stahování dat).
 • Vysoká mobilita a operativnost v provozním nasazení.
 • Využití standardních PDA na trhu (běžné spotřební zboží - nízká cena).
 • Jednoduché ovládání srovnatelné s ovládáním mobilního telefonu.
 • Veškerá konfigurace na straně serveru.
 • Univerzálnost řešení (vstup z měřidel nebo ruční zadávání).

 


 

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...