Vážící systémy

Nástroje pro výrobce hotově baleného zboží označeného "e"


Všechny varianty systému QTREE (QTREE-CAQ Monitor.NET, QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S) lze vybavit interaktivními nástroji pro provádění kontroly variability plnění při výrobě hotově baleného zboží. Softwarové nástroje jsou vytvořeny v souladu s požadavky zákona č.505/1990 Sb. o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb a navazujících vyhlášek MPO.

Systém monitorování hmotnosti

QTREE-MCS zajišťuje nepřetržité monitorování hmotnosti ve výrobních provozech prostřednicvím vah připojených linkami RS422 ke vzdálenému centrálnímu počítači. Skládá se z klientské - QTREE-MCS Client a serverové - QTREE-MCS Server části. QTREE-MCS Client zobrazuje průběh a stav vážení a současně umožňuje konfigurovat jednotlivé měřicí kanály. QTREE-MCS Server monitoruje výstupy z vah, ukládá naměřená data do databáze a eviduje přihlášené klienty.

Navažovací systém pro pásové váhy a vstupní laboratoř

QTREE-EVL C/S je software, který snímá hodnoty navážky z on-line připojené řídicí jednotky pásové váhy a spolu s identifikacemi zadávanými z klávesnice nebo výběrem z číselníků a s hodnotami jakostních znaků zjištěných laboratoří vytváří vážní záznamy. Během vytváření záznamu je po odečtení srážek a zadání jednotkové ceny vypočtena hmotnost netto a cena v Kč a Euro.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...