Statistika a SPC

QTREE-CAQ Monitor .NET - Systém monitorování kvality

QTREE-CAQ Monitor.NET vznikl spojením tří předchozích variant software pro monitorování kvality - QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S, kde každá předchozí varianta měla svá specifika v závislosti na typu výroby. Kromě toho je do systému QTREE-CAQ Monitor.NET integrován software QTREE-EM C/S (evidence měřidel). Zákazníkům je tak nabízen ucelený produkt, který najde svá uplatnění jak při kontrole výroby diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav. Samozřejmostí je shoda s požadavky standardů ISO 9000, ISO 14000, ISO 22514, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949. Softwarové řešení poskytuje jak detailní, tak agregované pohledy na data sledovaných procesů. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí Windows (XP, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit, 8 32/64-bit, Windows 10 32/64-bit) využívající databázovou technologii Microsoft SQL Server a on-line komunikaci s externími měřícími přístroji.

Informační systém monitorování kvality - SPC software

QTREE-SPC C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, který prostřednictvím hierarchické datové struktury kontrolních plánů a kontrolních odběrů zabezpečuje sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických SPC nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Systém je určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, OŘJ a TPV. Je vhodný zejména pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949. Softwarové řešení poskytuje jak detailní, tak agregované pohledy na data sledovaných procesů v členění: Výrobek - Postup - Operace - Výrobní příkaz (dávka, dodávka) - Kontrolní plán - Měřitelné parametry - Atributivní parametry. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii a on-line komunikaci s externím měřícím zařízením.

Informační systém laboratoře typu LIMS

QTREE-LAB C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, který prostřednictvím hierarchické struktury procesů a kontrolních plánů zabezpečuje sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických SPC nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Systém je určen pro provozní laboratoře, centrální laboratoře, zkušebny, řídicí centra, pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, OŘJ a TPV.  Je vhodný zejména pro výrobce s kontinuální výrobou (chemická výroba, potravinářská výroba, výroba stavebních hmot, těžba surovin a podobně). Systém svými funkcemi napomáhá vyhovět požadavkům norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6, ISO/TS 16949, zákonů č.505/1990 Sb., č.119/2000 Sb, č.110/1997 Sb., vyhlášky č.147 a navazujících vyhlášek MPO. Koncepce řešení je mimořádně vhodná pro realizaci HACCP. Součástí jsou rovněž nástroje pro hmotnostní nebo objemovou kontrolu hotově baleného zboží označeného symbolem "e". Softwarové řešení poskytuje jak detailní, tak agregované pohledy na data sledovaných procesů uspořádaných ve struktuře: Odběrné místo - Produkt - Proces - Dodavatel (odběratel) - Smlouva (předpis) - Výrobní dávka (dodávka) - Kontrolní plán - Analýza - Analytický znak. Z technologického hlediska se jedná o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii a on-line komunikaci s externím měřícím zařízením. Svými funkcemi pokrývá veškeré funkce všech variant předchozích verzí programů TriLab a TriDen.

Automatizovaný import dat z 3D měřicích strojů Micro-Vu s řídicím programem InSpec

QTREE-SPC 3DEX je rozšiřující modul systému QTREE-SPC C/S pro plně automatizovaný sběr dat z měřicích strojů firmy Micro-Vu, produktových řad VERTEX, EXCEL a SOL, řízených měřicím programem InSpec pro Windows. Program řeší plně automatizované monitorování datových výstupů z měřicích strojů, ukládání dat technologií client/server, vizualizaci naměřených hodnot a průběžné zobrazování regulačního diagramu. Software je produktem z produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmyTŘEŠTÍK.

Informační systém zkušebny - operativní plánování a řízení kontroly

QTREE-TEST C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, který poskytuje nástroje pro operativní plánování a řízení kontroly, sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických SPC nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Systém nachází využití zejména u firem z oblasti plastikářské výroby s velkým množstvím kontrolních operací daných velkým počtem výrobních míst - lisů, velkým množstvím druhů výrobků a odpovídajícím množstvím výrobních nástrojů - vstřikovacích forem s mnoha pozicemi. Systém lze však úspěšně provozovat v jakékoliv jiné oblasti průmyslové výroby. Je vhodným nástrojem pro provozní laboratoře, centrální laboratoře, zkušebny, řídicí centra, pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, OŘJ, TPV a výrobní úseky. Systém svými funkcemi napomáhá vyhovět požadavkům norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6, ISO/TS 16949. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii a on-line komunikaci s externím měřícím zařízením. Od ostatních systémů z řady QTREE CAQ SYSTEMS se liší tím, že kromě funkcí pro monitorování a statistické řízení procesů navíc nabízí funkce pro operativní plánování a řízení kontroly.

Statistické nástroje pro SPC


Všechny systémy QTREE CAQ SYSTEMS zaměřené na monitorování kvality (QTREE-CAQ Monitor.NET, QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S) jsou vybaveny rozsáhlou sadou statistických nástrojů pro zajišťování SPC.

SPC Wi-Fi Client pro počítače PDA

QTREE-DC/RS WiFi Client je software pro počítače PDA, který rozšiřuje funkce systému QTREE-SPC C/S o vzdálený bezdrátový vstup dat v režimu on-line. Software komunikuje v on-line režimu se vzdálenou databází, ze které přebírá informace a parametry pro řízení měřicí úlohy (kontrolní plány, pracovníci a stroje) a do které opět v on-line režimu ukládá výsledky kontrolních měření (kontrolní odběry).  Lze jej využít zejména pro vytváření kontrolních SPC pracovišť využívajících měřidel Mitutoyo® připojených k USB portu počítače PDA prostřednictvím zařízení QTREE-DUMX4. Softwarové řešení je pojato obecně a může být z tohoto důvodu využito pro vstup dat z libovolných měřicích zařízení, vybavených rozhraním RS232. Software lze provozovat na počítačích třídy PDA s operačním systémem WINDOWS CE (WINDOWS MOBILE), které jsou vybaveny rozhraním USB HOST nebo RS232 a které lze zapojit do počítačové sítě prostřednictvím rozhraní WiFi.  Modul výrazným způsobem rozšiřuje možnosti provozního nasazení software z produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK.

Globální přehled Cp, Cpk

Globální přehled Cp, Cpk je nová funkce systému QTREE-SPC C/S, která umožňuje rychlé a přehledné vyhodnocení způsobilosti všech kontrolovaných procesů a strojů. Tato funkce je určená především pro manažery a je mimořádně vhodná zejména pro rychlé a přehledné hodnocení kvality během pracovních porad, při jednání s auditory a zákazníky. Funkce umožňuje pro libovolnou množinu výrobků (například celý katalog) a zadané období zobrazit seznam všech dosažených koeficientů způsobilosti Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm a Cmk. Seznam je členěn dle stromové struktury výrobek - postup - operace - kontrolní plán - kontrolovaný parametr. K zobrazení seznamu je využíván program Excel, který je spouštěn a ovládán interně z programu QTREE-SPC C/S. Toto řešení poskytuje uživatelům mimořádný komfort při jeho dalším využití - tisky, zařazování do tiskových dokumentů ve formátu Word, či zařazování do prezentací ve formátu Powerpoint. Takřka na jedno kliknutí myši lze získat dokonalý přehled o všech kontrolovaných výrobních procesech.

Statistické řízení procesů pro MS DOS

TSPC je programové vybavení zabezpečující sběr, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot pro statistickou kontrolu a statistické řízení výrobního procesu podle norem ISO 9000.

Syndikovat obsah

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...